Neuvonta lähellä asukkaita

Teemme Lounais-Suomen Jätehuollossa suunnitelmallista ympäristökasvatustyötä. Vuonna 2018 neuvontatilaisuuksia oli yhteensä 336 kappaletta, ja niistä 41 oli yleisötapahtumia. Vuonna 2018 tavoitimme kasvokkain noin 17 000 asukasta.

Kesätapahtumiin pystytetyt neuvontatelttamme osoittautuivat erittäin suosituiksi. Tavoitimme tapahtumissa tuhansia ihmisiä läpi koko toimialueemme. Tapahtumapisteillämme neuvoimme ihmisiä lajitteluun liittyvissä asioissa. Toimintamme tärkein tavoite on jätteen määrän vähentäminen. Vuoden 2018 neuvonnan painopisteenä oli biojätteen määrän vähentäminen polttokelpoisen jätteen joukosta, jossa sitä on noin kolmannes. Halusimme havahduttaa asukkaat siihen, että biojätteen keräys on alkanut entistä useammassa taloyhtiöissä.

Yleisötapahtumista merkittävimpiä olivat Turussa ja Salossa järjestetyt messut. Messuosastomme houkuttelivat molemmissa tapahtumissa runsaasti kävijöitä, jotka kyselivät innokkaasti lajitteluneuvoja.

Lotta Salminen, ympäristöneuvoja

Tärkein tavoitteemme on jätteen määrän vähentäminen. Neuvonnan painopisteenä oli biojätteen määrän vähentäminen polttokelpoisen jätteen joukosta, jossa sitä on noin kolmannes.
Lotta Salminen, ympäristöneuvoja

Vierailukeskus Kahmari kiinnosti asukkaita

Vuonna 2018 vierailukeskuksessamme kävi 2 800 nuorta, 500 aikuista ja yhteensä 90 vierailijaryhmää. Vierailijoiden ikähaarukka oli laaja aina esikouluikäisistä eläkeläisiin. Tarjoamamme neuvonta muovautuu kohderyhmän mukaan. Vuonna 2018 Kahmarissa opeteltiin muun muassa lajittelua ja mietittiin yhdessä kävijöiden kanssa, miten jätteen määrää voidaan vähentää. Vierailukeskuksessa havainnollistamme tuotteiden käyttöiän aikaisia ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen kulutusta. Esimerkiksi ”Matkapuhelimen selkäreppu” -materiaali kertoi matkapuhelimen elinkaaresta aina valmistuksesta kuluttajalle ja kuluttajalta kierrätykseen.

Ympäristökasvatustyö opettaa nuorille ympäristövastuullisuutta

Kestävän kehityksen näkökulmasta on tärkeää, että nuoret oppivat ekologisuuden merkityksen varhaisessa vaiheessa, ja tapaammekin peruskoulun aikana toimialueemme nuoret kahdesti: 3.-4.-luokkalaisena ja 8.-luokkalaisena. Kolmos- ja neljäsluokkalaisille opetamme kestävää kuluttamista järjestämällä luokassa Synttärikutsut, joiden myötä voimme tarkastella yhdessä juhlista syntyvän jätteen määrää. Kahdeksasluokkalaiset pääsevät mukaan kiertoajeluille, jonka aikana nuoret saavat laajan kuvan alueellisesta jätehuollosta, lajittelusta sekä kestävästä kuluttamisesta. Kierroksen aikana vierailemme jätekeskuksessa, kierrätysmyymälässä ja toiminnallisessa näyttelyssä.

Huomiselle-lehti tiedottaa ajankohtaisista asioista

Asukaslehtemme on tärkeä tiedotuskanava, koska se jaetaan kaikkiin toimialueen kotitalouksiin. Lehden avulla viestimme vakituisten asukkaiden lisäksi myös kesäasukkaille alueen jätehuollon ajankohtaisista asioista.Asukaslehti Huomiselle 2018

Vuonna 2018 ilmestyneen Huomiselle-lehden yksi tärkeimmistä teemoista oli ajankohtainen ja ihmisiä kiinnostava muovipakkausten erilliskeräys. Lisäksi kerroimme lukijoillemme uudesta Pop up -lajitteluasemasta sekä Salon Korvenmäkeen rakennettavan ekovoimalaitoksen suunnitelmista. Kerran vuodessa suomeksi, ruotsiksi tai kaksikielisenä ilmestyvän lehden välissä asukkaat saavat myös päivitetyt lajitteluohjeet sekä kiertävien keräysten aikataulut.

Toiminta somessa laajentui

LSJH on somessa aktiivinen läpi vuoden, ja seuraajamäärämme onkin ollut tasaisessa kasvussa. Somen kautta saamme suoran kontaktin toimialueemme asukkaisiin. Vuonna 2018 julkaisimme somessa materiaalia muun muassa Pop up -lajitteluasemasta, biojätteen lajittelusta ja muovipakkausten kierrätyksestä.

Laajensimme someverkostoamme vuonna 2018 avaamalla oman LinkedIn-tilin. Facebook on silti säilyttänyt asemansa tärkeimpänä somekanavanamme.

Postauksia Instagram-tililtämme
Postauksia Instagram-tililtämme

Verkkopalvelu neuvonnan tukena

Verkkosivuillamme vieraili lähes 63 000 kävijää enemmän kuin vuonna 2017. Suosituin ominaisuus on lajittelutietokanta eli Jätteiden ABC, josta löytyy helposti kodin jätteiden lajitteluohjeet ja vastaanottopaikat.

Lisätietoja

Asukaslehti Huomiselle

Jätteiden ABC 

Vierailukeskus Kahmari