Katsaus talouteen

LSJH:n tavoitteena on jätehuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon kustannukset katetaan jätehuoltoviranomaisen määräämillä jätemaksuilla ja pieneltä osin muilla myyntituloilla. Koska LSJH:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa. Omistajille voidaan jakaa kohtuullista osinkoa.

Talouden tunnusluvut

Vuoden 2018 liikevaihdoksi muodostui 27 401 112 euroa. Liikevaihto nousi edellisvuoteen verrattuna n. 5 %. Liiketoiminnan kulut olivat 26 474 745 euroa. Toiminnan kustannuksissa LSJH sai merkittäviä säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän. Tilikauden tulos oli 2 420 842 euroa. Yhtiö otti tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta yhteensä 4 000 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 341 448 euroa.

 

Kaavio talouden tunnusluvut 2018

 

Kaavio tulot 2018

Kaavio menot 2018

 

Perusmaksutulot ja niiden käyttö

Perusmaksupalvelujen tuottamisesta vuonna 2018 syntyneet kustannukset olivat yhteensä noin 3,7 M€. Niistä 94 % katettiin perusmaksusta saaduilla tuloilla. Loput n. 230 t€ katettiin muilla jätteenkäsittelytuloilla.

Perusmaksutulon käyttö 2018

 

Markkinaehtoisen toiminnan osuus

Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen jakaantumisen. Vuonna 2018 markkinaehtoisten palvelujen tuloja oli 1 726 416 euroa eli noin 6 % kaikista toiminnan tuloista.

Lisätietoja

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty lokakuussa 2016 perustettu tytäryritys Kiertomaa Oy, sekä joulukuussa 2017 perustettu yhteisyritys Lounavoima Oy. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyritys Turun Ekopartnerit Oy.

Tuloslaskelma ja tase (pdf-tiedosto)