Tämä on LSJH

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Autamme yhtiön toimialueen 419 000 asukasta arjen jäteasioissa, jotta meillä kaikilla olisi pienempi kuorma huomiselle.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toiminta on vuorovaikutteista niin yhtiön sisällä kuin sidosryhmien ja yhteistyökumppanienkin kanssa. Avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuvat läpi koko organisaation – tiedonkulussa, kokouskäytännöissä, päätoimintojen yhteistyössä ja henkilökunnan osallistamisessa. Meillä jokainen tietää roolinsa ja vastuunsa, ja jokainen on tärkeä.

 

LSJH Strategia-infografiikka
LSJH:n strategia

 

Omistajakuntiamme ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki 23 %:n ja Salon kaupunki 20,21 %:n osuuksilla. Kunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa, vaan jätehuoltopalvelut rahoitetaan jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla sekä jätehuollon perusmaksulla. Yhtiön toimialueella asuu noin 419 000 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000.

LSJH:n tavoitteellista toimintaa ohjaavat ja rytmittävät yhtiön vuosikello, toimintasuunnitelmat, ohjeistukset sekä kokouskäytännöt. 17 omistajakuntaa ohjaavat toimintaa edustajiensa kautta. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee hallituksen jäsenet.

LSJH kartta jätekeskukset
LSJH:n lajitteluasemat ja jätekeskukset kartalla

LSJH:n hallituksessa 11 jäsentä

Hallituksessa toimivat vuonna 2018: Olli A. Manni (pj.), Jaakko Halkilahti (vpj.), Janne Aso, Jörgen Hermansson, Tuija Hyytiä, Timo Ilola, Antero Jaskari, Nina Kallio, Tuija Ollikkala, Jarmo Rosama ja Matti Varajärvi.

Yhtiön hallitus päättää strategisista päämääristä ja tavoitteista. Näiden pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa.

LSJH:n päätoimipaikat sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. LSJH:lla on neljä (4) jätekeskusta ja kahdeksan (8) lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut. Meillä on kolme konserniyhtiötä: ekovoimalaitosta rakennuttava Lounavoima Oy, yhdyskuntarakentamisen kiertotaloutta sekä maa-ainesten kierrätystä edistävä Kiertomaa Oy sekä ympäristöä säästäviä jätehuollon kokonaispalveluja tarjoava Ekopartnerit Oy.

 

LSJH Organisaatiokaavio
LSJH:n nykyiset toiminnot

LSJH auttaa arjen jäteasioissa

Jaana Turpeinen, palvelujohtaja

Meille on tärkeää, että jätehuoltopalveluja toteuttaa hyvinvoiva, motivoitunut ja ammattitaitoinen työyhteisö.
Jaana Turpeinen, palvelujohtaja

LSJH:n toiminnan tavoitteena on tuottaa jätehuoltopalvelut asukkaille yhdenvertaisesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Haluamme olla jatkuvasti kehittyvä ja uutta ideoiva toimija, joka on aktiivisesti mukana kehityshankkeissa. Vuonna 2018 strategian tavoitteita täsmennettiin, ja saimme toiminnan tavoitteiden mittaukseen uusia työkaluja.

Jätehuoltopalvelut toteutamme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti sekä ympäristö- ja terveyshaitat minimoiden. Meille on tärkeää, että jätehuoltopalveluja toteuttaa hyvinvoiva, motivoitunut ja ammattitaitoinen työyhteisö.

Toimintaamme ohjaavat strategiamme ja lainsäädännön lisäksi viranomaismääräykset sekä valtakunnalliset ja paikalliset jätesuunnitelmat.

 

LSJH:n toiminta on sertifioitu

Sertifikaatit takaavat toimintamme laadun ja jatkuvan parantamisen. LSJH:n johtamisjärjestelmä perustuu laatu- (SFS 9001:2015), ympäristö- (SFS 14001:2015) sekä työterveys- ja turvallisuusstandardeihin (OHSAS 18001:2007). Sertifikaatit kattavat kaikki yhtiön liiketoiminta-alueet – jätteen vastaanoton ja käsittelemisen, jätteiden keräyksen ja kuljetuksen, jäteneuvonnan – sekä niihin liittyvät, tukiprosesseina toimivat sisäiset palvelut.

Henkilökunnan edustajat osallistuvat aktiivisesti sisäiseen arviointiin. Sisäisenä arvioijana toimiminen on näköalapaikka yhtiön monipuoliseen toimintaan.

Tuula Salminen, laatuvastaava

Seitti on lisännyt keskustelua ja vuorovaikutusta.
Tuula Salminen, laatuvastaava

Seitti paransi tiedonkulkua

Panostamme tiedonkulkuun ja viestintään niin talon sisällä kuin asukkaiden ja yhteistyökumppaniemmekin kanssa. Vuonna 2018 otimme käyttöön henkilöstölle tarkoitetun uudistuneen sisäisen intranetin – Seitin. Seitissä on mukana Yammer-verkkoyhteisöpalvelu, jonka avulla työntekijät voivat olla helposti ja avoimesti yhteydessä toisiinsa.

Etusivun uutiset ja pikalinkit on todettu toimiviksi. Seitti on tehostanut myös materiaalin ja yhteisten ohjeiden löytymistä sekä lisännyt keskustelua ja vuorovaikutusta. Seitin myötä yhtiössä otettiin käyttöön myös TEAMS-työryhmätiloja. Kehitystyö jatkuu.