Uudistuksilla parempaa laatua

Jotta voimme palvella asukkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, kehitimme toimintaamme monella eri saralla. Muutoksista hyötyvät niin toimialueemme asukkaat, yhteistyökumppanimme kuin me itsekin. Asiakaspalvelu sai vahvistusta sähköisessä muodossa, jätehuollon perusmaksu otettiin käyttöön ja jätteenkuljetusta tehostettiin.

Joustavampaa asiakaspalvelua

Keväällä 2018 otimme käyttöön sähköisen asiakaspalvelun. Sen kautta asiakkaamme voivat muun muassa tarkistaa milloin tahansa oman jäteastiansa seuraavan tyhjennysajankohdan, muuttaa astioiden tyhjennysväliä tai tilata ylimääräisen tyhjennyksen. Lisäksi palvelussa voi vaivattomasti antaa meille palautetta.

Asiakaspalvelun yhteydenotot

Sanna Rajala, palveluesimies

Kehitimme asiakaspalveluamme entisestään ottamalla käyttöön sähköisen asioinnin.
Sanna Rajala, palveluesimies

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuoltolautakunnan päätös asumattomien vakituisten asuntojen perusmaksusta tuli voimaan 2018. Vaikka laskutettavien asiakkaiden määrä kasvoi tehostuneen rekisterityön ansiosta, itse laskujen määrä kuitenkin pieneni lähes 15 prosenttia. Syynä oli se, että perusmaksu on jatkossa osa jätelaskutusta niiden osalta, joilla jätehuolto hoituu LSJH:n kautta. E-laskujen määrä on noussut jo lähes neljännekseen kaikista laskuista.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Viime vuonna teimme tyhjennyksiä yhteensä 549 779 kpl, joka on kaksi prosenttia enemmän kuin aiemmin. Keväällä 2018 aloitimme muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen. Hyötyjätteiden (lasi-, muovi- ja kartonkipakkausten, metallin sekä biojätteen) tyhjennysmäärät nousivat 20 prosenttia edellisestä vuodesta. Hyötyjäteastioita tyhjennetään kiihtyvällä tahdilla verrattuna polttokelpoisen jätteen tyhjennysmääriin.

Jätteenkuljetuksen tyhjennysmäärät

Kilpailutimme keräyksen ja kuljetuksen osalta Kemiönsaaren lietteet, Ruskon Vahdon alueen polttokelpoisen jätteen sekä polttokelpoisen jätteen nostoperusteiset tyhjennykset koko kunnan järjestämällä alueella – Kemiönsaarta ja Paraisten saaristoa lukuun ottamatta. Kaikkien kilpailutusten lopputulos oli onnistunut, ja jokaiseen urakkaan tuli hinnan alennuksia.

LSJH aluekartta
LSJH:n aluekartta

Urakoista toimivampia ja houkuttelevampia

Tilasimme Turun ammattikorkeakoululta selvityksen nykyisten urakoiden toimivuudesta ja tehokkuudesta. Tulemme käyttämään selvityksen tuloksia eritoten kilpailutusten suunnittelussa. Tavoitteenamme on, että urakat ovat entistä kannattavampia sekä pienille että suurille yrityksille.

Urakoidemme houkuttelevuutta parannettiin myös Suomen Kiertovoima (KIVO) ry:n urakoitsijayhteistyöprojektissa, jossa olimme mukana. Projektin yhteydessä tehtiin tyytyväisyyskysely kahdeksan eri kunnan jäteyhtiön urakoitsijoille. LSJH sai kyselyssä parhaat kokonaispisteet, ja samalla saimme myös hyviä kehitysideoita.

Yhtenäisempää ajonohjausta

Viime vuonna aloitimme suurprojektin valmistelun liittyen ajonohjaukseen. Jatkossa kaikkien urakoiden ajonohjaus tapahtuu LSJH:n kautta, kun aiemmin kukin urakoitsija on hoitanut ajonohjauksen itse. Tarkoituksenamme on yhtenäistää ajonohjausta, nopeuttaa asiakaspalvelua sekä vapauttaa varsinkin pienempien urakoitsijoiden resursseja itse kuljetustyöhön. Turun AMK:lta tilaamamme selvityksen yhteydessä hankimme TCS Opti -ohjelmiston, jonka avulla ajoreittien optimointi on aiempaa tehokkaampaa.

Saariston aluekeräys

Katja Salmi, aluesuunnittelija

Aluekeräyksen asiakasmäärissä lisäystä edelliseen vuoteen tuli 12 prosenttia.
Katja Salmi, aluesuunnittelija

Olemme uudistaneet saariston aluekeräystä vuosien mittaan, ja vuonna 2018 oli vuorossa Kemiönsaaren aluekeräyspisteiden lukitseminen. Aluekeräyspisteet ovat tarkoitettu ilman tieyhteyttä olevien saarikiinteistöjen asukkaille, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa omaa astiaa.

Lukitsimme Kemiönsaaressa kymmenen uutta keräyspistettä, ja kaikki lukitukset vaihdettiin kopiointisuojattuun malliin. Kaikkia pisteitä käyttäviä asiakkaita informoitiin muutoksesta, ja heille luovutettiin avaimia pisteiden käyttöön. Kokemustemme mukaan pisteiden lukitseminen on vähentänyt huomattavasti roskaantumista ja lisännyt aluekeräykseen kuulumattomien jätteiden ohjautumista niille tarkoitettuun vastaanottoon.

Uudistusten ja tehostuneen rekisterityön myötä asiakasmäärät aluekeräyksen piirissä ovat nousseet, sillä lisäystä edelliseen vuoteen tuli 12 prosenttia.

Kierrätyspisteet

Vuonna 2018 keräsimme noin sadassa kierrätyspisteessä lasipakkauksia, metallia ja paperia. Paperinkeräys on järjestetty yhteistyössä paperin tuottajayhteisön Paperinkeräys Oy:n kanssa. Lisäksi LSJH:lla oli yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa 30 kierrätyspistettä Paraisten ja Kemiönsaaren ulkosaaristossa. Pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoite on vuoden 2016 alusta alkaen ollut pakkausten tuottajilla, ja siitä vastaa käytännössä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Omat kierrätyspisteemme täydentävät tuottajien keräystä pääasiassa siellä, missä Rinki-ekopisteitä ei ole.

Monipuolisempaa palvelua

Toimintamme kulmakiviä ovat asukkaat, ympäristö ja työyhteisö. Huomioimme kunkin asian erikseen, mutta toisistaan riippumattomia ne eivät ole. Palvellaksemme asukkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla meidän on luotava myönteiset olosuhteet myös muille osa-alueille. Siksi esimerkiksi ajonohjauksen tehostaminen ja urakoiden houkuttelevuuteen panostaminen palvelevat lopulta myös alueen asukkaita.

Lisätietoja

LSJH:n kierrätyspisteet