Katsaus talouteen

LSJH:n tavoitteena on jätehuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon kustannukset katetaan jätehuoltoviranomaisen määräämillä jätemaksuilla ja pieneltä osin muilla myyntituloilla. Koska LSJH:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa. Omistajille voidaan jakaa kohtuullista osinkoa.

Talouden tunnusluvut

Vuoden 2019 liikevaihdoksi muodostui 26 122 756 euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat 28 376 846 euroa. Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna noin 5 %. Liiketoiminnan kulut olivat 27 840 927 euroa. Toiminnan kustannuksissa LSJH sai merkittäviä säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän. Tilikauden tulos oli 535 920 euroa. Yhtiö otti tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta yhteensä 510 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 400 000 euroa.

Perusmaksutulot ja niiden käyttö

Perusmaksupalveluiden tuottamisesta vuonna 2019 syntyneet kustannukset olivat yhteensä noin 4,0 M€. Niistä 88 % katettiin palveluiden tuottamisesta saatavilla tuloilla. Loput n. 0,5 M€ katettiin muilla jätteenkäsittelytuloilla. Kuviossa on esitetty syntyneet kustannukset aiheittain.

Markkinaehtoisen toiminnan osuus

Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen jakaantumisen. Vuonna 2019 markkinaehtoisten palvelujen tuloja oli 1 149 233 euroa eli noin 4 % kaikista toiminnan tuloista.

Lisätietoja

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty lokakuussa 2016 perustettu tytäryritys Kiertomaa Oy sekä joulukuussa 2017 perustettu yhteisyritys Lounavoima Oy. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyritys Turun Ekopartnerit Oy.

Tuloslaskelma ja tase (pdf-tiedosto)