Ympäristöä suojellen

LSJH:n toiminnan perustana on varmistaa, että jätteet päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn asukkaiden terveyttä vaarantamatta. Huolehdimme toimialueemme yhdyskuntajätteen mahdollisimman tehokkaasta kierrätyksestä ja hyödyntämisestä sekä kiertotalouden edistämisestä. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toiminnastamme aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia ja teemme säännöllisiä ympäristötarkkailuja. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste vuonna 2020 oli alueellamme 98,4 %. Loppusijoitukseen eli kaatopaikan penkkaan meni 1,6 % vastaanotetusta kokonaismäärästä. Materiaalina hyödynnettiin 44,8 […]

Read More…