Katsaus talouteen

LSJH:n tavoitteena on jätehuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon kustannukset katetaan jätehuoltoviranomaisen määräämillä jätemaksuilla ja pieneltä osin muilla myyntituloilla. Koska LSJH:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa. Omistajille voidaan jakaa kohtuullista osinkoa.

Talouden tunnusluvut

Vuoden 2020 liikevaihdoksi muodostui 27 268 602 euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat 28 482 384 euroa. Liikevaihto nousi edellisvuoteen verrattuna noin 4 %. Liiketoiminnan kulut olivat 29 285 633 euroa. Toiminnan kustannuksissa LSJH sai merkittäviä säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän. Tilikauden tulos oli tappiollinen -593 284 euroa. Yhtiö nosti tilikauden aikana Business Finlandin 2019 LSJH:lle myöntämästä lainasta yhteensä 512 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 540 000 euroa. Koronaviruksella ei ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia LSJH:lle.

Perusmaksutulot ja niiden käyttö

Perusmaksupalveluiden tuottamisesta vuonna 2020 syntyneet kustannukset olivat yhteensä noin 4,6 M€. Kustannuksista 77 % katettiin perusmaksutulolla. Loput n. 1,0 M€ katettiin muilla jätteenkäsittelytuloilla. Kuviossa on esitetty syntyneet kustannukset aiheittain.

Markkinaehtoisen toiminnan osuus

Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen jakaantumisen. Vuonna 2020 markkinaehtoisten palvelujen tuloja oli 1 163 079 euroa eli noin 4 % kaikista toiminnan tuloista.

Lisätietoja

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty lokakuussa 2016 perustettu tytäryritys Kiertomaa Oy sekä joulukuussa 2017 perustettu yhteisyritys Lounavoima Oy. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyritys Turun Ekopartnerit Oy.

Tuloslaskelma ja tase (pdf-tiedosto)