Lajittelu kasvussa

LSJH:n lajitteluasemilla otetaan vastaan yli 30 jätejaetta. Vuonna 2020 toimialueen asukkaat remontoivat ja siivosivat ahkerasti, mikä näkyi toimipisteissä asiakaskäyntien kasvuna. Myös kiertäviä keräyspalveluja käytettiin aktiivisesti.

LSJH:n toimialueella on yhteensä 12 jätekeskusta ja lajitteluasemaa, jonne asukkaat voivat tuoda jätteitä, joita ei ole voinut lajitella kodin tai taloyhtiön keräysastioihin. Maaliskuusta 2020 alkaen toimipisteissämme olikin vilkasta, kun koronatilanne lisäsi kotona ja vapaa-ajanasunnoilla olemista. Varsinkin rakennus- ja siivousjätteitä tuotiin aiempaa enemmän. Koska moni koti ja mökki sai uuden terassin, vastaanotimme kestopuuta vaarallisten jätteiden puolella aikaisempia vuosia enemmän.

Kiinteiden lajitteluasemien lisäksi täydennämme haja-asutusalueilla jätehuoltopalvelujen saatavuutta kiertävien keräyspalvelujen eli Siiran, Pop up -lajitteluaseman ja saariston romukeräyksen avulla. Poikkeusoloista huolimatta pystyimme toteuttamaan pääosan kiertävistä keräyksistä.

Petri Lehtinen, palveluesimies

Jäteasemien ja jätekeskusten kävijämäärät kasvoivat vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna jopa 21 %.
Petri Lehtinen, palveluesimies

LSJH:n lajitteluasemat ja jätekeskukset

Kehitämme jätteiden vastaanoton ja käsittelyn toimintaamme. Vuonna 2020 laajensimme jätekeskusten aukioloaikoja Turun Topinojalla ja Salon Korvenmäessä asukkailta tulleiden toivomusten perusteella. Teimme myös muita muutoksia asiakaspalvelun parantamiseksi.

Lajitteluasemien kävijämäärät kasvoivat vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna jopa 21 %. Kaikkiaan käyntejä oli 317 625 kappaletta eli 54 553 käyntiä aikaisempaa enemmän. Vuosi jääkin historiaan vilkkaana ja työntäyteisenä aikana.

Vuonna 2020 huolehdimme niin asiakkaidemme kuin henkilökuntammekin turvallisuudesta tarkoilla ohjeistuksilla pandemian takia. Asiointi oli kuitenkin sujuvaa ja nopeaa. Syksyllä esitimme toivomuksen korttimaksamisesta käteisen sijaan ja suosittelimme maskin käyttöä.

Jätteet hyötykäyttöön

Vastaanotamme 12 toimipisteessämme yli 30 jätejaetta, joista monet ovat asukkaille maksuttomia. Jäteasemia ja -keskuksia on Utöstä Pöytyälle. Maksuttomia jätteitä ovat muun muassa vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu ja puujätteen pienkuormat. Kaikissa toimipisteissämme on lajitteluasemat, jotka palvelevat kotitalouksia ja pienasiakkaita. Suurkuormat tulee toimittaa jätekeskuksiin.

Kuormien vastaanoton yhteydessä olemme huomanneet, että lajittelu sujuu hyvin. Muovipakkausten erilliskeräys kiinnostaa edelleen asukkaita. Teemme muovipakkausten vastaanotossa yhteistyötä tuottajayhteisön kanssa. Myös poistotekstiilien lajittelu oli aikaisempaa aktiivisempaa, kun tietoisuus sen jatkojalostuksesta on lisääntynyt. Poistotekstiilejä otettiin vastaan vuonna 2020 noin 400 tonnia.

Alueen asukkaat ovat omaksuneet hyvin ajatuksen, että lajiteltujen jätteiden tuominen keräyspisteisiin ja lajitteluasemille on ympäristöteko.

Tarjosimme uuden talkookonttipalvelun loppuvuodesta taloyhtiöille. Tuomme sopimuksen mukaisesti talkookontin taloyhtiön pihalle kolmeksi vuorokaudeksi esimerkiksi varastojen siivousjätteille, sähkö- ja elektroniikkaromulle, loisteputkille ja energiansäästölampuille.

LSJH:n oma noutopalvelu nouti tavaroita asiakkailta vain pihalta osan aikaa vuodesta.

Kuntien kiinteistöille tarkoitettu jätehuoltokartoitusprojekti jatkui vuonna 2020 ja yli puolet kunnista on käyty jo läpi.

Kotitalouksien vaaralliset jätteet

Jaana Saario-Lomppi, palveluesimies

Vuonna 2020 vaarallisten jätteiden vastaanotto kasvoi 15 %:lla eli 30 tonnilla vuodesta 2019.
Jaana Saario-Lomppi, palveluesimies

Otamme vastaan vaarallisia jätteitä kaikissa toimipisteissämme sekä yhteistyökumppaniemme toimipaikoissa Turun Ekotorilla ja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:ssä, Liedon Kierrätyskeskus Kisällissä ja Kaarinassa Tramel Oy:ssä sekä Raision EkOtessa. Myös Pop up -lajitteluasemalle ja Siiraan saa tuoda vaarallisia jätteitä. Lisäksi Saariston romunkeräyksen pysäkeillä on vaarallisten jätteiden vastaanotto.

Vuonna 2020 vaarallisten jätteiden vastaanotto kasvoi 15 %:lla eli 30 tonnilla vuodesta 2019. Kasvu selittyy ainakin osittain sillä, että remontoinnissa syntyy esimerkiksi maalijätettä ja myös kestopuu lajitellaan vaarallisiin jätteisiin.

Lääkejätteiden keräyksessä teemme yhteistyötä apteekkien kanssa. Apteekeissa on toimittamamme keräysastia, johon asiakkaiden tuoma lääkejäte lajitellaan. Vuonna 2020 teimme apteekkien asiakkaille lääkejätteiden lajitteluohjeen.

Liikkuvat palvelumme

Liikkuvat palvelumme ovat jo tuttuja haja-asutusalueilla. Pop up -lajitteluasemalla oli vuoden 2020 kalenterissa 38 pysähdystä, joista 3 jouduttiin perumaan keväällä koronatilanteen takia. Siiran 24 pysähdyksestä jouduttiin perumaan 7. Pop up -lajitteluasemalla kävi kaikkiaan 1 407 asiakasta ja Siirassa asioi 270 asiakasta. Suosituimmat pysäkit olivat Piikkiössä, Raisiossa ja Hirvensalossa. Siirassa kävijöitä oli eniten Mynämäellä, Iniössä ja Nousiaisissa.

Liikkuville asemille tuotiin erityisesti vaarallisia jätteitä.

Saaristossa romunkeräys kesällä

Perinteinen Saariston romunkeräys -kierros saatiin toteutettua kesällä 2020 Rymättylässä, Velkualla, Houtskarissa, Iniössä ja Nauvossa. Pysähdyspaikat on suunniteltu asukkaiden toivomusten mukaisesti. Keräys toteutettiin yhdessä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa heidän Roope-aluksellaan. Romua saatiin talteen yhteensä 52 000 kiloa.

LSJH:n suursäkit nousivat suureen suosioon Saariston romukeräyksessä. Tämä oli positiivinen yllätys myös meille. Säkin oli voinut ostaa etukäteen tai sen sai ostaa suoraan alukselta keräyksen aikana sekalaiselle rakennus- ja siivousjätteille kierroksen yhteydessä. Säkkejä meni niin paljon, että jouduimme hankkimaan niitä lisää kierroksen aikana.

Saaristossa kokeilimme vuonna 2020 muutenkin talkoosäkkinoutopalvelua alueellisten jätteenkeräyspisteiden yhteydessä. Syksyllä aloitettu kokeilu sai asiakkailta hyvää palautetta ja toiminta jatkuu vuonna 2021. Suursäkit toimitetaan Topinojan jätekeskukseen lajitteluun ja hyötykäyttöön.

Lisätietoja

Jätekeskukset ja lajitteluasemat

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Kiertävät keräykset

Siira – pyörillä liikkuva lajitteluasema

Pop up -lajitteluasema

Vuokra- ja lisäpalvelut kotiin