Neuvonta sähköistyi

Vuonna 2020 peruuntui koronatilanteen takia lukuisia neuvontatilaisuuksia ja -tapahtumia, joten kasvotusten tapaamiset jäivät vähiin. Tilanne kannusti kuitenkin digiloikkaan ja päivitimme neuvonta- ja opetusmateriaaleja sähköiseen muotoon. Neuvonnan pääteemana oli biojäte.

Solja Nurmi, ympäristöneuvoja

Vuonna 2020 hyödynsimme koronatilanteen vapauttamia neuvontaresurssejamme ympäristökasvatusmenetelmiemme kehittämiseen.
Solja Nurmi, ympäristöneuvoja

Vuosi 2020 antoi meille mahdollisuuden hyödyntää koronatilanteen vapauttamia neuvontaresurssejamme ympäristökasvatusmenetelmiemme kehittämiseen. Koska esimerkiksi 8.-luokkalaisten jätehuoltoaiheiset kiertoajelut jäivät väliin, työstimme kouluille vastaavia sähköisiä materiaaleja. Sähköisellä kiertoajelulla piipahdetaan kurkkaamassa lajitteluasemaa ja sen toimintaa. Sen jälkeen pohditaan, miten erilaiset roskat lajitellaan. Lopulta tutustutaan vielä kestävään kuluttamiseen ja jätteen määrän vähentämiseen.

Myös 3.–4.-luokkalaisten kestävän kulutuksen Synttärikutsujen materiaali on muutettu sähköiseksi. Materiaalissa keskitytään jätteen synnyn ehkäisyyn, tutustutaan tavaroiden valmistusmateriaaleihin ja autetaan alakouluikäistä ymmärtämään, mistä roskat tulevat, ja miten voi vaikuttaa siihen, että jätteitä syntyisi vähemmän. Olemme saaneet hyvää palautetta sähköisistä materiaaleistamme. Materiaalien päivitys ja kehitystyö jatkuu ja ne jäävät käyttöön koronatilanteen jälkeenkin.

Yksi uudistetuista materiaaleista oli yläkoululaisille ja aikuisille suunnattu SimShop-ympäristökasvatustuokio, joka käsittelee kestävää kuluttamista ja luonnonvarojen tuhlausta. SimShopissa osallistujat pääsevät simuloidusti ostoksille. Kauppakuitissa on hintojen sijaan tuotteiden luonnonvarojen kulutus kiloina. Näin ostoksille voidaan laskea ekologinen selkäreppu, joka tuo näkyväksi luonnonvarojen kulutuksen tuotteen koko elinkaaren ajalta. Osaksi SimShop-menetelmää teimme animaatiot t-paidan matkasta puuvillapellolta kauppaan ja t-paidan elinkaaren pituudesta. SimShopin kehitys sähköiseksi versioksi jatkuu vuonna 2021.

Vaikka monet tapahtumat peruuntuivat, saimme kuitenkin mahdollisuuden tavata toimialueen asukkaita koronarajoitusten sallimissa muodoissa. Osallistuimme esimerkiksi Turun Rakenna & Sisusta -messuille, Naantalin Tuhkamarkkinoille, Turun päivään, Askaisten Kurkkumarkkinoille, Paimion Sukselan maaseutumarkkinoille, Raisio-päiville ja Naantalissa elokuussa järjestettyyn #MEIDÄNMERI-seikkaulupäivään. Valitettavasti esimerkiksi Jätteiden yö -tapahtumaa ei voitu järjestää.

Alkuvuodesta myös vierailukeskus Kahmarissa ehti käydä ryhmiä. Kahmarin näyttelyitä uusittiin kevään koululaisten kiertoajeluita varten biojätteestä ja poistotekstiileistä kertovilla kokonaisuuksilla. Näyttelytilaa ei juurikaan voitu pitää avoimena, mutta uudet kokonaisuudet odottavat tulevia vierailijoita. Vuonna 2020 aloitimme Salon Lounavoiman ekovoimalaitoksen yhteyteen tulevan uuden vierailukeskuksen suunnittelun yhdessä LSJH:n asiantuntijoiden, Lounavoiman ja Ateljé Sotamaan kanssa. Vierailukeskuksissa järjestetään maksutonta ja räätälöityä jätehuoltoaiheista koulutusta ja ympäristöneuvontaa.

Sähköisten materiaaliemme lisäksi lainaamme opetusmateriaaleja maksutta toimialueemme koulujen, päiväkotien sekä yhdistysten ympäristökasvatustyön avuksi.

Biojäte neuvonnan päätemana

Vuoden 2020 neuvonnan pääteemana oli biojäte. Biojäte on arvokasta raaka-ainetta, jonka ravinteet saadaan oikeaoppisella lajittelulla uudelleen kiertoon. Ainoastaan 50 % alueemme asukkaista ilmoittaa lajittelevansa aina biojätteen, joten neuvonnalle on tarvetta. Kerroimme biojätteen lajittelusta muun muassa Turun Rakenna & Sisusta -messuilla ja annoimme vinkkejä kompostoimiseen ja biojätteen lajitteluun.

LSJH on mukana valtakunnallisessa Rakasta joka murua -biojätekampanjassa, joka kannustaa vähentämään ruokahävikkiä ja jakaa tietoa biojätteen lajittelun tärkeydestä. Kampanja alkoi lokakuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun. Oman materiaalimme lisäksi olemme hyödyntäneet kampanjassa Suomen Kiertovoima KIVOn valtakunnallisia materiaaleja.

Lehti ja kalenteri kotiin

Janita Jalonen, viestintäsuunnittelija

Jatkoimme hyvän suosion saaneen seinäkalenterin tekemistä. Kalenterin näyttävät kuvat ovat valokuvakilpailun satoa.
Janita Jalonen, viestintäsuunnittelija

Vuonna 2020 jatkoimme hyvän suosion saaneen seinäkalenterin tekemistä. Vuoden 2021 kalenteri postitettiin loppuvuodesta koteihin ja vapaa-ajanasuntoihin. Kalenterin näyttävät kuvat ovat valokuvakilpailun satoa. Jätehuoltotietoutta ja kiertävien keräysten aikataulut sisältävä kalenteri julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi.

Huomiselle ja För morgondagen -lehdet ilmestyivät toukokuussa. Lehdessä kerrottiin laajasti biojätteen lajittelusta ja poistotekstiilin jalostushankkeesta. Kirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokas Heikki Kännö kertoi lehdessä omista ympäristövalinnoistaan.

Mediakentässä paljon osumia

Olimme näkyvästi esillä mediassa vuonna 2020. Saimme myös valtakunnallista näkyvyyttä Lounavoiman ekovoimalaitoksen yhteydessä olevien energiahankkeiden kautta. Lähetimme vuoden aikana 32 tiedotetta tiedotusvälineille, kotisivujemme kautta uutisoimme 67 kertaa ja kuntatiedotteita teimme yhteensä 8. Sanomalehti-ilmoituksia oli aikaisempaa enemmän, koska tiedotimme esimerkiksi peruuntuneista liikkuvien keräysten aikatauluista.

Lehdistötiedotteistamme menivät parhaiten läpi poistotekstiilin keräykseen liittyvät aiheet, kaatopaikkakaasun jalostaminen liikennekäyttöön, kiertävien keräysten tauot, saariston romunkeräys ja biokaasukäyttöinen jätteenkuljetus. Eniten juttuja julkaistiin Salon Seudun Sanomissa ja Turun Sanomissa. Molemmissa lehdissä julkaisujen määrä kasvoi merkittävästi.

LSJH mainittiin 993 artikkelissa näköislehdissä ja digitaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa LSJH mainittiin 530 päivityksessä. Eniten puhuttivat poistotekstiilit, ekovoimalaitos, lietteet, yhdistymisaikeet sekä jätteiden lajittelu ja kierrätys. Somenäkyvyyttä saimme Twitterissä, Facebookissa ja blogeissa.

Omissa sosiaalisen median kanavissamme meillä oli Facebookissa 2 271 seuraajaa. Saimme vuodessa jopa 443 uutta seuraajaa. Poistotekstiilimyymälälle avattiin oma FB-sivu heinäkuussa 2020, joka sai heti 700 seuraajaa. Myös Instagramissa määrä kasvoi yli 200 uuden seuraajan verran. LinkedIn on tuorein kanavamme ja siellä meillä on seuraajia 422, julkaisuja teimme sinne 51. LinkedIn:issa eniten saivat huomiota jalostuslaitosrakennuksen rakentaminen Resterin kanssa, Lounavoiman ensimmäinen kuorma ja Topinojan paalivarasto.

Vuoden 2020 aikana sähköisten kanaviemme suosio kasvoi voimakkaasti. LSJH:n kotisivut uudistuivat ulkoasultaan ja muokkasimme niistä saavutettavat EU-direktiivin mukaisesti. Teimme sivuille uuden tapahtumakalenterin. Kysyimme myös suomenkielisten kotisivujemme käyttäjiltä laadullista palautetta React & share -toiminnon avulla. Halusimme selvittää, löytävätkö sivuilla vierailevat etsimänsä. Palautteiden perusteella kehitettävää on eniten sivuston sisällöissä sekä muun muassa Jätteiden ABC -osiossa. Tilaamoon saimme vuoden aikana 441 materiaalitilausta.