Tämä on LSJH

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Autamme yhtiön toimialueen asukkaita arjen jäteasioissa, jotta meillä kaikilla olisi pienempi kuorma huomiselle.

LSJH:n toiminta on vuorovaikutteista niin yhtiön sisällä kuin sidosryhmien ja yhteistyökumppanienkin kanssa. Avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuvat läpi koko organisaation – tiedonkulussa, kokouskäytännöissä, päätoimintojen yhteistyössä ja henkilökunnan osallistamisessa. Meillä jokainen tietää roolinsa ja vastuunsa, ja jokainen on tärkeä.

LSJH:n strategia

Omistajakuntiamme ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Suurimmat omistajat ovat Turun kaupunki 23 %:n ja Salon kaupunki 20,21 %:n osuuksilla.

Jaana Turpeinen

Vuonna 2020 aloitimme LSJH 2030 -strategiatyön, jotta yhtiö pystyy jatkossakin vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.
Jaana Turpeinen, palvelujohtaja

Vuoden 2022 alussa Uudenkaupungin kaupungista tulee LSJH:n 18. osakaskunta. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 2020 hyväksyä liittymisen LSJH:oon. Huhtikuussa LSJH:n yhtiökokous puolestaan hyväksyi Uudenkaupungin osakkaaksi yhtiöön ja päätti suunnatun osakeannin toteuttamisesta sen jälkeen, kun Uudenkaupungin valtuuston päätös on lainvoimaistunut. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valitukset joulukuussa 2020. Osakkuuspäätös sai näin lainvoiman.

Kunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa, vaan jätehuoltopalvelut rahoitetaan pääasiassa jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla sekä jätehuollon perusmaksulla. Yhtiön toimialueella asuu noin 420 000 asukasta. Ympärivuotisia asuinrakennuksia alueella on noin 81 000 ja vapaa-ajan asuntoja noin 36 000.

LSJH:n tavoitteellista toimintaa ohjaavat ja rytmittävät yhtiön vuosikello, toimintasuunnitelmat, ohjeistukset sekä kokouskäytännöt. 17 omistajakuntaa ohjaavat toimintaa edustajiensa kautta. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee hallituksen jäsenet.

Toimintavuonna aloitettiin LSJH 2030 -strategiatyö, jotta yhtiö pystyy jatkossakin vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

LSJH:n jätekeskukset ja lajitteluasemat

LSJH:n hallituksessa 11 jäsentä

Hallituksessa toimivat vuonna 2020: Olli A. Manni (pj.), Jaakko Halkilahti (vpj.), Janne Aso, Jörgen Hermansson, Tuija Hyytiä, Timo Ilola, Antero Jaskari, Nina Kallio, Tuija Ollikkala, Jarmo Rosama ja Matti Varajärvi.

Yhtiön hallitus päättää strategisista päämääristä ja tavoitteista. Näiden pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat, joiden avulla voimme saavuttaa tavoitteemme.

LSJH:n toimistot sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. LSJH:lla on neljä jätekeskusta ja kahdeksan lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut. Meillä on kolme konserniyhtiötä: ekovoimalaitosta rakennuttava Lounavoima Oy, yhdyskuntarakentamisen kiertotaloutta sekä maa-ainesten kierrätystä edistävä Kiertomaa Oy sekä ympäristöä säästäviä jätehuollon kokonaispalveluja tarjoava Ekopartnerit Oy.

Tuula Salminen

LSJH:n toiminta on vuorovaikutteista niin yhtiön sisällä kuin sidosryhmien ja yhteistyökumppanienkin kanssa.
Tuula Salminen, laatuvastaava

LSJH:n toiminnan tavoitteena on tuottaa jätehuoltopalvelut asukkaille yhdenvertaisesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Olemme kehittyvä ja uutta ideoiva toimija, joka on aktiivisesti mukana kehityshankkeissa.

Toteutamme jätehuoltopalvelut kiertotalouden periaatteiden mukaisesti sekä ympäristö- ja terveyshaitat minimoiden. Meille on tärkeää, että jätehuoltopalveluja toteuttaa hyvinvoiva, motivoitunut ja ammattitaitoinen työyhteisö.

Toimintaamme ohjaavat strategiamme ja lainsäädännön lisäksi viranomaismääräykset sekä valtakunnalliset ja paikalliset jätesuunnitelmat.

LSJH:n toiminta on sertifioitu

Sertifikaatit takaavat toimintamme laadun ja jatkuvan parantamisen. LSJH:n johtamisjärjestelmä perustuu laatu- (SFS 9001:2015), ympäristö- (SFS 14001:2015) sekä työterveys- ja turvallisuusstandardeihin (OHSAS 18001:2007). Sertifikaatit kattavat kaikki yhtiön liiketoiminta-alueet – jätteen vastaanoton ja käsittelemisen, jätteiden keräyksen ja kuljetuksen, jäteneuvonnan – sekä niihin liittyvät, tukiprosesseina toimivat sisäiset palvelut.

Henkilökunnan edustajat osallistuvat aktiivisesti sisäiseen arviointiin. Sisäisenä arvioijana toimiminen on näköalapaikka yhtiön monipuoliseen toimintaan.