Kiertotalouden mahdollisuudet

Olemme 17 kunnan ja kuntien asukkaiden omistama yhtiö. Vuonna 2020 osoitimme, että voimme turvata jätehuollon palvelut myös poikkeusoloissa. Se on yksi perustehtävistämme. Vuonna 2020 veimme aktiivisesti eteenpäin kiertotaloushankkeita.

Jätehuolto on peruspalvelu ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, joka on turvattava myös koronatilanteen tapaisissa poikkeusolosuhteissa. Meille on tärkeää huolehtia asiakkaiden ja henkilökunnan terveydestä ja hyvinvoinnista, joten toimipisteissämme on noudatettu virallisia ohjeistuksia kaikessa toiminnassa.

Korona-aika lisäsi ihmisten kotona olemista, mikä näkyi meillä lajitteluasemilla asiakaskäyntien lisääntymisenä. Vastaanotimme myös enemmän esimerkiksi pakkausmateriaaleja. Jätekeskuksissamme ja lajitteluasemillamme oli vuonna 2020 yhteensä 317 625 kävijää, kun vuotta aiemmin luku oli 263 072. Kävijämäärät kasvoivat siis huimat 21 %.

Jätelaki uudistuu, ja pohjustimme toimintaamme uuden lain mukaiseksi. Lakiluonnoksessa oli kesällä viitteitä vastuiden jakaantumisen selkeytymisestä esimerkiksi polttokelpoisen jätteenkuljetuksessa. Oli suuri pettymys, kun hallituksen keväällä 2021 esittämä uusi jätelaki mahdollistaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen keskitetyn kilpailutuksen lisäksi edelleen kiinteistönhaltijan kilpailuttaman mallin. Jos hallituksen esitys menee läpi eduskunnassa, tulee uusi laki voimaan aikaisintaan kesällä 2021.

Vuosi 2020 oli voimallisen rakentamisen vuosi. Salon Korvenmäkeen nouseva Lounavoiman ekovoimalaitos vastaanotti ensimmäiset jätekuormat marraskuussa, mutta toiminnan käynnistys siirtyi vain 10 viikkoa alkuperäisestä tavoiteaikatausta, eli vuoden 2021 maaliskuulle. Ekovoimalaitoksen toiminnan alkamista ennakoitiin muun muassa sillä, että kesän jälkeen polttokelpoista jätettä ei enää viety ulkomaille, vaan se paalattiin Topinojalle ja Korvenmäkeen odottamaan oman lähilaitoksen valmistumista.

Olemme olleet aktiivisesti mukana myös Lounavoiman ekovoimalaitoksen ympärille muodostuneissa kiertotaloushankkeissa. Olemme tyytyväisiä, kun hukkalämmön syvävarastointiprojekti etenee, ja ensimmäinen kaivo on jo porattu. Myös kaatopaikkakaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineeksi eteni, eli kokeiluissa on jo onnistuttu tuottamaan puhdasta biometaania.

Vuosi 2020 oli aktiivinen vuosi kehityshankkeidemme toteutuksessa. Poistotekstiilin jalostuslaitoshanke otti jättiloikan, kun pilottilinjaston rakennustyöt saatiin käyntiin Paimiossa. Teemme jalostushankkeessa laajalti yritysyhteistyötä myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kehityshankkeiden kautta olemme osoittaneet olevamme elinkeinopoliittinen vaikuttaja alueellamme. Esimerkiksi Topinpuiston kiertotalouskeskuksen yhteistyöverkosto toimi aktiivisesti.

Kiertotalouden maailmassa tapahtuu paljon niin meillä kuin muuallakin. Kehitystyön mahdollisuuksiin saatiin heti alkuvuoteen 2021 uutta pontta, kun haettavaksi tuli ensimmäistä kertaa kiertotaloudelle oma Business Finlandin investointiavustus.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja vaati henkilökunnaltamme joustoa sekä sopeutumista jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Saimme kiireestäkin huolimatta asiakkailta kiitosta ja positiivista palautetta siitä, kuinka sujuvasti ja mukavasti asiointi on toimipisteissämme hoitunut.

Jukka Heikkilä

toimitusjohtaja