Aktiivista lajittelua

LSJH vastaanottaa 12 toimipisteessä yli 30 jätejaetta, joista valtaosa on maksuttomia. Myös toinen koronavuosi piti asukkaiden lajitteluinnon korkealla ja kierrätykseen toimitettujen jätteiden määrä kasvoi. Esimerkiksi muovia erilliskerättiin edelliseen vuoteen verrattuna noin 200 tonnia enemmän.

Petri Lehtinen, palveluesimies

Vuosi 2021 oli kaikkien aikojen toiseksi vilkkain vuosi LSJH:n vastaanottopisteillä.
Petri Lehtinen, palveluesimies

LSJH:lla on kattavat jätehuoltopalvelut toimialueellaan ja asukkaat osaavat käyttää niitä hyödyksi. Jätekeskuksia ja lajitteluasemia oli vuonna 2021 yhteensä 12 Utöstä Pöytyälle. Vuonna 2022 toimisteitä on jo 13, kun Uusikaupunki liittyi mukaan LSJH:hon. Toimipisteissä otetaan vastaan yli 30 jätejaetta, joista monet ovat asukkaille maksuttomia. Kaikissa toimipisteissämme on lajitteluasemat, joihin kotitaloudet voivat tuoda niitä jätteitä, joita ei ole voinut lajitella kodin tai taloyhtiön keräysastioihin. Suurkuormat tulee toimittaa jätekeskuksiin.

Täydennämme haja-asutusalueilla jätehuoltopalvelujen saatavuutta kiertävien keräyspalvelujen eli Siiran, Pop up -lajitteluaseman ja saariston romunkeräyksen avulla.

Vuonna 2021 ei yletty ihan edellisen, historiallisen vilkkaan vuoden tasolle, mutta edelleenkin lajitteluasemien kävijämäärät olivat korkeampia kuin ennen korona-aikaa. Vuonna 2021 lajitteluinto kasvoi entisestään ja kierrätykseen toimitettujen lajiteltujen jätteiden määrä kasvoi. Asukkaat löysivätkin taas hyvin palvelumme. Toimipiteissämme oli vuonna 2021 kaikkiaan 296 953 asiakaskäyntiä. Yksistään Topinojan jätekeskuksessa ja lajitteluasemalla oli 151 598 käyntiä.

Palvelut sujuviksi

LSJH kehittää suunnitelmallisesti jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä. Palvelujen saatavuus on keskeinen osa toiminnan sujuvuutta. Päätimmekin loppuvuodesta laajentaa lajitteluasemiemme aukioloaikoja yli 2 500 tunnilla vuodesta 2022 alkaen.

Kehitystyöhön kuului myös uuden MaterialPort-vaakaohjelman käyttöönotto Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskuksissa. Sama ohjelma on käytössä myös maaliskuussa toimintansa aloittaneen Lounavoiman ekovoimalaitoksen vaa´alla. Ohjelman keskiössä ovat punnitukset, digitaaliset siirtoasiakirjat sekä varastojen hallinta.

Vuoden 2021 aikana lajitteluasemille vastaanotettujen metallijätteiden hyödyntäminen -kilpailutuksen voitti Revisol Oy. Biojätteiden siirtokuljetukset Topinojalta ja Korvenmäestä Biolinja Oy:lle Uuteenkaupunkiin toteuttaa Jätehuolto M. Helistölä Oy. Polttokelpoisen jätteen siirtokuljetuksista Topinojalta Lounavoiman ekovoimalaitokseen huolehtii Jareks Oy.

Lajittelu on ympäristöteko

Asukkaat ovat omaksuneet hyvin ajatuksen, että lajiteltujen jätteiden tuominen keräyspisteisiin ja lajitteluasemille on ympäristöteko.
Juuso Leppäpuska, logistiikkasuunnittelija

Alueen asukkaat ovat omaksuneet hyvin ajatuksen, että lajiteltujen jätteiden tuominen keräyspisteisiin ja lajitteluasemille on ympäristöteko. Me LSJH:ssa toimitamme jätteet eteenpäin hyödynnettäviksi. Vuonna 2021 yhdyskuntajätteestä voitiin alueellisesti kierrättää materiaalina 44,6 % ja energiana 54,1 %, joten loppusijoitukseen meni vain 1,3 %. Esimerkiksi muovin erilliskeräys kasvoi edelleen ja otimme sitä vastaan 200 tonnia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Suurin osa lajitteluasemille tuoduista kotitalouksien lajittelemista jätteistä otetaan vastaan maksutta. Maksuttomia jätteitä ovat esimerkiksi vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä puujätteen pienkuormat.

Maksutta otetaan vastaan myös postotekstiili, jota asukkaat ovat alkaneet lajitella aikaisempaa aktiivisemmin. Poistotekstiilejä otettiin vastaan vuonna 2021 kaikkiaan LSJH:n alueelta noin 190 tonnia 31 keräyspisteestä sekä Siirasta ja Pop up -lajitteluasemalta. Muilta maamme jätelaitoksilta vastaanotettiin noin 398 tonnia esilajiteltua poistotekstiiliä. Lajitellusta poistotekstiilistä meni energiahyötykäyttöön 30 %, uudelleenkäyttöön 3 % ja materiaalikierrätykseen 67 %.

Alueen asukkaat taitavat vuosi vuodelta yhä paremmin lajittelun. Esimerkiksi lajitteluasemille tuodut pienkuormat ovat hyvin lajiteltuja, jolloin niiden vastaanottokin sujuu vaivatta.

Asukkaat ovat ottaneet hyvin vastaan myös LSJH:n tarjoamat noutopalvelut sekä talkoolavojen vuokrauksen.

Vaaralliset jätteet talteen

On erityisen tärkeää saada vaaralliset jätteet pois yhdyskuntajätteen seasta. Otamme vastaan vaarallisia jätteitä kaikissa toimipisteissämme sekä Pop up -lajitteluasemalla ja Siirassa. Vuonna 2021 keräsimme niitä myös yhteistyökumppaniemme toimipaikoissa Turun Ekotorilla, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:ssä, Liedon Kierrätyskeskus Kisällissä sekä Kaarinassa Tramel Oyssä ja Raision EkOtessa. Lisäksi Saariston romunkeräyksen pysäkeillä on vaarallisen jätteen vastaanotto.

Vuonna 2021 vastaanotimme yhteensä 4 548 tonnia vaarallisia jätteitä. Varsinkin paristojen ja akkujen sekä öljyjen määrässä oli kasvua. Myös kestopuuta tuotiin tavanomaista enemmän.

Kotitalouksien lääkejätteitä saimme talteen yhteistyössä apteekkien kanssa edellisvuosien tapaan. Toimitamme apteekkeihin keräysastiat, joihin asiakkaiden tuoma lääkejäte lajitellaan. Alueellisessa lääkejätekeräyksessä saimme talteen apteekeista ja terveyskeskuksista yhteensä lähes 38 tonnia, joka hieman enemmän kuin vuonna 2020.

Liikkuvilla palveluilla kysyntää

Saariston romunkeräys ylitti jälleen edellisvuosien jätemäärä ennätyksen. Keräsimme vuonna 2021 yhteensä 55 381 kiloa metalliromua, SE-romua, vaarallisia jätteitä, akkuja ja autoja sekä suursäkeissä polttokelpoista jätettä. Suursäkkien määrä eli 25 kappaletta ylitti vuotta aiemman lukeman. Suursäkit toimitetaan Topinojan jätekeskukseen lajitteluun ja hyötykäyttöön.

Keräys tehdään yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa heidän Roope-aluksellaan. Keräys toteutettiin Paraisten ja Kemiönsaaren saaristossa heinäkuussa.

Pop up -lajitteluasema ja pyörillä liikkuva Siira-lajitteluasema pystyivät toteuttamaan osan aikatauluun merkityistä pysähdyksistä. Muutamia peruutuksia oli keväällä koronan takia. Pop up -pysähdyksiä oli 27 ja Siira-pysähdyksiä 14. Pop up -lajitteluasemalla kävi 1 291 asiakasta ja Siirassa 229 asiakasta.

Lisätietoja

Jätekeskukset ja lajitteluasemat

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Kiertävät keräykset

Siira – pyörillä liikkuva lajitteluasema

Pop up -lajitteluasema

Vuokra- ja lisäpalvelut kotiin