Katsaus talouteen

LSJH:n tavoitteena on jätehuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon kustannukset katetaan jätehuoltoviranomaisen määräämillä jätemaksuilla ja pieneltä osin muilla myyntituloilla. Koska LSJH:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa. Omistajille voidaan jakaa kohtuullista osinkoa.

Talouden tunnusluvut

Vuoden 2021 liikevaihdoksi muodostui 27 594 752 euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat 30 212 352 euroa.  Liiketoiminnan kulut olivat 28 635 195 euroa. Tilikauden tulos oli 1 765 245 euroa.

Toiminnan kustannuksissa LSJH sai säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän. Koronan vuoksi osa LSJH:n palvelutoiminnasta oli osan vuotta tauolla, jolloin myös budjetoituja kustannuksia jäi toteutumatta. Lounavoiman ekovoimalaitoksen osin koronasta johtunut käyttöönoton viivästyminen keväällä 2021 aiheutti toisaalta LSJH:lle myös ylimääräisiä budjetoimattomia kustannuksia. Nämä kustannukset saatiin katettua LSJH:n sisäisen säästöohjelman avulla viime vuoden aikana. Yhtiö nosti tilikauden aikana Business Finlandin vuonna 2019 LSJH:lle myöntämästä lainasta yhteensä 100 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 540 000 euroa. Koronaviruksella ei ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia LSJH:lle.

Perusmaksutulot ja niiden käyttö

Perusmaksupalveluiden tuottamisesta vuonna 2021 syntyneet kustannukset olivat yhteensä noin 4,8 M€. Kustannuksista 76 % katettiin perusmaksutulolla.  Loput noin 1,2 M€ katettiin muilla jätteenkäsittelytuloilla. Kuviossa on esitetty syntyneet kustannukset aiheittain.

Markkinaehtoisen toiminnan osuus

Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen jakaantumisen. Vuonna 2021 markkinaehtoisten palvelujen tuloja oli 983 160 euroa eli noin 3 % kaikista toiminnan tuloista.

Lisätietoja

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty lokakuussa 2016 perustettu tytäryritys Kiertomaa Oy sekä joulukuussa 2017 perustettu yhteisyritys Lounavoima Oy. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyritys Turun Ekopartnerit Oy.

Tuloslaskelma ja tase (pdf-tiedosto)