Kehitystyö jatkui aktiivisena

LSJH:n tutkimus- ja kehitystyö jatkui aktiivisena vuonna 2021. Omien hankkeidemme lisäksi olimme mukana laajoissa kiertotalousverkostoissa. Vuoden yksi kohokohdista oli poistotekstiilien pilot-käsittelylaitoksen käyttöönotto. Kehitimme voimallisesti myös Topinpuiston ja Lounapuiston toimintaa.

Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava

LSJH:n tutkimus- ja kehitystoiminnan päätavoitteena on toimia seudullisena kiertotalousverkostojen veturina.
Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava

LSJH:n organisaatiota uudistettiin vuonna 2021 perustamalla uusi Kehityspalvelujen päätoiminto, jonka alla ovat tutkimus- ja kehitystoiminta, rakennuttaminen ja suunnittelu sekä laatu- ja ympäristö -osatoiminnot. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tiimissä työskenteli 5 henkilöä.

LSJH:n tutkimus- ja kehitystoiminnan päätavoitteena on toimia seudullisena kiertotalousverkostojen veturina, joka rakentaa yksityisille ja julkisille toimijoille alustan, jossa voi edistää uudenlaista, innovatiivista yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään kuntien, yhteisöjen ja yritysten lisäksi runsaasti myös oppilaitosten, yliopistojen ja kehityskeskusten kanssa. Vuoden 2021 merkittävimmät kehityshankkeet liittyivät poistotekstiilien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä kiertotalouskeskusten toiminnan kehittämiseen.

LSJH on seudullisesti ja valtakunnallisesti katsottuna elinkeinopoliittinen vaikuttaja, joka toimii hankkeiden käynnistäjänä, partnerina ja kumppanina Turun ja Salon seuduilla. Kiertotaloushankkeet tukevat alueellista yritystoimintaa ja luovat työpaikkoja.

Vuoden aikana kehitimme myös yhtiön sisäisiä prosesseja, hankintakäytäntöjä, tietojohtamisen työkaluja sekä ohjelmistoja ja sähköisiä palveluita.

Kiinnostavia kehityshankkeita

Merkittävimmät kehityshankkeet liittyivät poistotekstiilien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä kiertotalouskeskusten toiminnan kehittämiseen.
Teemu Jutila, kehityspäällikkö

Olimme vuonna 2021 mukana useissa hakkeissa, jotka saivat ulkoista rahoitusta. Monet laajat kehityshankkeet jatkuvat vuonna 2022. LSJH on kiertotalouden asiantuntijana kysytty hankekumppani.

Topinpuiston 6Aika: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -ilmastohankkeessa olemme kehittäneet päästölaskentaa ja hiilitiekarttoja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille. Turun kaupungin vetämään hankkeeseen osallistuivat LSJH:n lisäksi Business Tampere Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki. Työn tuloksista johdetaan ilmastopositiivisen yritysalueen malli, jonka oppeja hyödynnetään Suomen kiertotalouskeskusten yhteisessä CircHubs-verkostossa. Osana hanketta toteutettiin useita kokeilupalveluhankintoja, joissa yhdessä yritysten kanssa pilotoitiin uusia kiertotalouden tuotteita ja palveluita.

Olimme päätoteuttaja 6Aika: CircHubs 2 -hankkeessa, jossa on tarkoituksena luoda kiertotalousmyymälän kestävä toimintamalli, joka edistää kiertotalouden mukaisia palvelukonsepteja. Mallin avulla luomme toimintatavan, joka tukee materiaalivirtojen uusiokäyttöä ja mahdollistaa tuotteiden ja arvokkaiden materiaalien pysymisen kierrossa mahdollisimman pitkään. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kiertokaari Oy:n kanssa.

Poistotekstiili kierrätyskuiduksi

Vuosi 2021 oli käänteentekevä vuosi poistotekstiilien uudelleenkäytössä ja jalostuksessa niin LSJH:n toimialueella kuin valtakunnallisestikin. LSJH:n kehitystyön tuloksena poistotekstiilin jalostusta päästiin kokeilemaan kesäkuussa pilottivaiheen käsittelylinjastolla Paimiossa Green Field Hubissa, joka toimii samassa tilassa yritysten poistotekstiiliä käsittelevän Rester Oy:n kanssa. Marraskuussa 2021 Paimion poistotekstiilien kiertotalouslaitos aloitti tekstiilin jalostamisen kierrätysraaka-aineeksi eli kierrätyskuiduksi.

Paimion kiertotalouslaitoksen kokemuksia hyödynnetään LSJH:n suunnitteleman koko maan kotitalouksien poistotekstiilejä käsittelevän jalostuslaitoksen perustamisessa. Tavoitteena on avata jalostuslaitos vuonna 2025 Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa. Jalostuslaitoksen suunnittelua vauhditti LSJH:n osallistuminen kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin, joissa on kehitetty muun muassa tekstiilialan kiertotalouden digitaalisia ratkaisuja.

Olimme mukana myös Työterveyslaitoksen HAKITA-hankkeessa, jossa mitataan LSJH:n poistotekstiilinlajittelutoiminnoissa terveydelle vaarallisten aineiden altistumista kiertotalouteen liittyvillä työpaikoilla. Telaketju-kehitystyö jatkui vuonna 2021 laajassa Business Finlandin rahoittamassa Telaketju 2 BF: Liiketoimintaa tekstiilien kiertotalous -hankkeessa, johon osallistuu alan yrityksiä omine projekteineen. LSJH on mukana toimenpiteillä, jotka tukevat poistotekstiilin jalostuspilottia. Hanke tukee LSJH:n täyden mittaluokan jalostuslaitoksen toteuttamista Turkuun.

Päivitämme Kohti poistotekstiilin jalostuslaitosta -verkkosivustoa, joka kertoo hankkeen edistymisestä ja tavoitteista.

Lisätietoja

Poistotekstiili