Tämä on LSJH 2021

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö. Järjestämme asukkaille ja omistajakunnille laadukkaat jätehuoltopalvelut kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset minimoiden. Vastaamme osaltamme yhdyskuntajätehuollon kokonaisuudesta ja huoltovarmuudesta.

Toimintamme lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus, luottamus ja ympäristön puhtaus. Näitä arvoja ylläpidämme ja vahvistamme kaikkien kanssa, kaikessa tekemisessämme. Avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuvat läpi koko organisaation – tiedonkulussa, kokouskäytännöissä, päätoimintojen yhteistyössä ja henkilökunnan osallistamisessa. Ylläpidämme ja kehitämme organisaatiokulttuuria, jossa jokaisen on hyvä olla ja tehdä työtä.

Syksyllä 2021 valmistui LSJH:n strategian päivitystyö. Uusi strategia hiottiin vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita. Strategian työstäminen aloitettiin jo edellisenä vuonna erilaisissa kokoonpanoissa, työpajoissa ja kyselyin yhteistyössä yhtiön hallituksen, johtoryhmän ja koko henkilökunnan kesken. Ennen strategian hyväksymistä luonnokseen pyydettiin myös omistajakuntien näkemykset. LSJH:n vuosittaiset toimintasuunnitelmat laaditaan toteuttamaan strategiaa, ja toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan keskeisillä mittareilla.

Omistajakuntiamme ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki. Kunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa, vaan jätehuoltopalvelut rahoitetaan pääasiassa jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla sekä jätehuollon perusmaksulla. Yhtiön toimialueella asuu noin 440 000 asukasta. Ympärivuotisia asuinrakennuksia alueella on noin 83 000 ja vapaa-ajan asuntoja noin 40 000.

Omistajakunnat ohjaavat toimintaa edustajiensa kautta. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiön hallitus päättää strategisista päämääristä ja tavoitteista. Toimintaamme ohjaavat strategiamme ja lainsäädännön lisäksi viranomaismääräykset sekä valtakunnalliset ja paikalliset jätesuunnitelmat.

LSJH:n toimistot sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. LSJH:lla on neljä jätekeskusta ja yhdeksän lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut. Meillä on kolme konserniyhtiötä: Korvenmäen ekovoimalaitoksen toiminnasta vastaava Lounavoima Oy, yhdyskuntarakentamisen kiertotaloutta sekä maa-ainesten kierrätystä edistävä Kiertomaa Oy sekä ympäristöä säästäviä jätehuollon kokonaispalveluja tarjoava Ekopartnerit Oy.

Tavoitteenamme on järjestää monipuoliset jätehuoltopalvelut lähellä asukkaita ja edistää resurssitehokkuutta ja alueellista kiertotaloutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme kehittyvä ja uutta ideoiva toimija, joka on aktiivisesti mukana kehityshankkeissa ja meidät tunnistetaan kiertotalouden edelläkävijänä. Toteutamme jätehuoltopalvelut kiertotalouden periaatteiden mukaisesti sekä ympäristö- ja terveyshaitat minimoiden. Meille on tärkeää, että jätehuoltopalveluja toteuttaa hyvinvoiva, motivoitunut ja ammattitaitoinen työyhteisö. Tavoitteet saavutamme yhdessä tekemällä.

LSJH:n johtamisjärjestelmä toteuttaa jatkuvan parantamisen periaatetta ja toiminta on laatu- (SFS 9001:2015), ympäristö- (SFS 14001:2015) sekä työterveys- ja turvallisuusstandardien (ISO 45001:2018) mukaista.