Kiertotalouden suunnannäyttäjä

Vuosi 2021 jää LSJH:n historiaan aikakautena, jolloin poistotekstiilin jalostuksessa päästiin suunnitelmista koetuotantoon ja Lounavoiman ekovoimalaitos käynnistyi Salon Korvenmäessä. Nyt olemme 18 kunnan ja niiden asukkaiden omistama yhtiö, sillä Uusikaupunki liittyi joukkoomme vuoden vaihteessa.

Kaksi toimenpiteitä vaatinutta koronavuotta ovat osoittaneet, että voimme sopeuttaa toimintamme myös poikkeusolosuhteisiin sopiviksi. Jätehuolto on peruspalvelu ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu. Olemme toimineet hyvin kattavasti koko ajan koronarajoituksista huolimatta. Kun osa neuvontatilaisuuksista on jouduttu rajoitusten takia perumaan, olemme voineet suunnata resursseja sähköisten materiaalien kehittämiseen. 

Asukkaat ovat hyödyntäneet ahkerasti palvelujamme ja lajitteluinto on kasvanut entisestään. Toimipiteissämme oli vuonna 2021 kaikkiaan 296 953 asiakaskäyntiä. Olimme myös hyvin esillä kiertotaloushankkeistamme mediassa ja LSJH:n tunnettuus kasvoi niin paikallisesti kuin laajemminkin. Poistotekstiilin jalostushankkeemme on saanut runsaasti kansainvälistä huomiota.

Valmistauduimme jo alkuvuodesta lähtien uuden jätelain mukanaan tuomiin muutoksiin ja siirtymäaikoihin. Laki astui voimaan heinäkuussa 2021. Laki lisää esimerkiksi biojätteen erilliskeräystä kiinteistöillä vuonna 2022 ja pakkausjätteen ja pienmetallien keräystä vuonna 2023. Laissa on uutena lajitteluvaatimuksena myös poistotekstiilinkeräys. 

Omaa toimintaamme olemme kehittäneet päivitetyn strategian avulla. Aloitimme strategiatyön henkilöstömme kanssa jo vuotta aiemmin, ja nyt saimme jalkautettua sitä arjen työhön. Meillä jokaisella on oma tärkeä roolimme strategian toteutuksessa. Haluamme, etteivät LSJH:n tavoitteet ja visiot ole vain sanahelinää, vaan toteutettavia asioita, joilla voimme esimerkiksi vähentää hiilijalanjälkeämme ja kasvattaa kädenjälkeämme.

Lounavoiman ekovoimalaitoksen käyttöönotto aloitti uuden kauden LSJH:n toiminnassa. Kierrätyskelvottomat polttokelpoiset jätteet energiana hyödyntävä laitos käynnistyi maaliskuun lopussa 2021. Ekovoimalaitos on toiminut ensimmäisenä vuotenaan erittäin hyvin. Teimme onnistuneen ratkaisun, kun päädyimme voimalaitoksessa sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantoon. Myös syvälämpövaraston toteutus eteni suunnitellusti ensimmäisen 1,6 km syvän koetuotantoreiän porauksen ja putkituksen osalta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana laitos on tuottanut 155 GWh:ia kaukolämpöä ja valtakunnan verkkoon on syötetty 49 GWh:ia sähköä.

Vuoden 2021 yksi merkittävimmistä hetkistä oli, kun LSJH:n poistotekstiilin jalostuslaitoksen pilottivaiheen käsittelylinjaston koeajot alkoivat kesäkuussa. Kierrätyskuidusta on jo valmistettu ensimmäiset tuotteetkin. Olimme iloisia, kun saimme loppuvuodesta Business Finlandilta 5,2 milj.€ tukirahoituspäätöksen täyden mittakaavan jalostuslaitoksen toteutukseen Turun Topinpuistoon. Tavoitteenamme on saada kuluttajapoistotekstiilit maanlaajuisesti uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Teemme hankkeessa tiivistä yhteistyötä yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. 

Vuosi 2021 oli toimelias sekä taloudellisesti erittäin onnistunut vuosi. Tästä meidän on LSJH:ssa hyvä jatkaa kohti kehittyviä asukaspalveluita ja tulevia haasteita. 

Jukka Heikkilä, toimitusjohtaja