Yhteistyössä pienempi kuorma huomiselle

LSJH on 17 kunnan ja näin myös kuntalaisten omistama yhtiö. Perustehtävämme on huolehtia asukkaiden jätehuollosta, joka on asukkaiden terveyteen ja ympäristöön vaikuttava peruspalvelu. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana kehitys- ja tutkimushankkeissa. Vuonna 2019 toiminnassamme oli monia kohokohtia ja saimme esimerkiksi poistotekstiilin jalostuslaitos -hanketta eteenpäin. Erityisen kiitollisia olemme asukkailta saadusta lämpimästä palautteesta.

Vuosi 2019 oli tutkimus- ja kehityshakkeiden kannalta merkittävä vuosi. Saimme poistotekstiilin jalostukseen liittyvää kehitystyötä voimallisesti eteenpäin yhteistyökumppaneidemme kanssa. Myös Saloon rakentuva ekovoimalaitos eteni aikataulussaan ja budjetissa pysyen. Ekovoimalaitoksen toiminnan ympärille käynnistyi innovatiivisia kiertotaloushankkeita, kuten hukkalämmön syvävarastointiprojekti, joka on maailmassa ensimmäinen laatuaan. Odotamme mielenkiinnolla myös tuloksia hankkeesta, jossa kokeillaan kaatopaikkakaasun ja hiilidioksidin hyödyntämistä liikennepolttoaineen valmistuksessa.

Vuosi 2019 osoitti, että olemme onnistuneet tavoitteessamme olla elinkeinopoliittinen vaikuttaja alueellamme ja miksei koko Suomessakin. Tarjoamme kiertotalouden kasvualustan, jossa on mahdollista kehittää alan yritystoimintaa yhteistyössä. Olemme käynnistävä tekijä verkostossa, johon kuuluu tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja kuntia sekä kaupunkeja ja yrityksiä. Topinpuiston alueen kehittyminen on hyvä esimerkki verkostoitumisen mahdollisuuksista. Vuoden 2019 aikana Topinpuiston kehittyminen eteni myös kaavoituksen kautta.

Lajittelu onnistuu hienosti seutukunnallamme. Esimerkiksi poistotekstiilin kierrätys on asukkaille jo tuttua. Vuonna 2019 muovipakkausten lajittelu on vakiintunut kotitalouksissa. Asukkaat ovat löytäneet hyvin tiensä jätekeskuksiin ja jäteasemille, joissa vastaanotamme yli 30 jätelajia. Olemme vuoden 2019 aikana parantaneet entisestään toimipaikkojemme valumavesien ja kaatopaikkakaasujen hallintaa ja käsittelyä. Teemme jatkuvaa kehitystyötä, jotta asiointi jäteasemilla olisi helppoa. Jätekeskuksissamme ja lajitteluasemillamme oli vuonna 2019 kaikkiaan yli 263 000 kävijää.

Osasimme odottaa vuodesta 2019 taloudellisesti vaikeaa, mutta tuloksemme oli budjetoitua parempi. Vuosi 2020 tulee kuitenkin olemaan talouden kannalta erittäin haasteellinen.

LSJH on merkittävä työllistäjä, ja meillä oli vuonna 2019 töissä 110 alan ammattilaista. Olemme nuorekas ja innostava työpaikka, jossa viihdytään hyvin. Työsuhteet ovat pitkiä. Yksi vuoden 2019 suurimmista ilonaiheista on kannustava asiakaspalaute, jota olemme saaneet runsaasti. Työntekijöidemme palvelualttius saa kiitosta asukkailta, ja monien mielestä toimipisteissämme on mukavaa ja helppoa asioida.

Jukka Heikkilä
Toimitusjohtaja