Oma tiimi aloitti

LSJH:n tutkimus- ja kehitystoiminta sai uutta ryhtiä vuoden 2018 elokuussa, kun erotimme sen organisaatiossamme omaksi osatoiminnokseen. Tärkeimmät kehityshankkeemme liittyivät Telaketju-verkoston yhteistyön syventämiseen, poistotekstiilin jalostuslaitos -projektin käynnistämiseen ja Topinpuiston kiertotalouskeskuksen kehittämiseen.

LSJH:ssa oma tutkimus- ja kehitystoiminta on vahvaa, ja ulkopuolista rahoitusta saaneiden ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa tehtävien kehityshankkeiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Koimme, että tutkimus- ja kehitystoimintaa koordinoimaan oli tarpeen perustaa oma osatoiminto ja tiimi.

Elokuussa meillä aloittanut nelihenkinen tutkimus- ja kehitystiimi sai tehtäväkseen toistuvat seurantatutkimukset ja yhtiön sisäisten kehitysprojektien koordinoinnin silloin, kun ne ylittävät päätoimintojen rajat. Lisäksi tiimimme hoitaa tutkimusyhteistyötä ja hankekumppanuuksia sekä osallistuu kiertotalousverkostojen toimintaan.

Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava

Topinpuiston strategiatyöhön osallistui 35 edustajaa 17 eri organisaatiosta.
Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava

Tutkimustiimin verkostoituminen on erittäin laajaa. LSJH toteuttaa yhteiskuntavastuuta muun muassa tarjoamalla harjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita ja tehtäviä oppilaitosten kursseille. Oppilaitosyhteistyötä teemme etenkin Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Tekstiilien kiertotaloushanke eteni

LSJH:lla olemme kehittäneet poistotekstiilien kiertotaloutta jo usean vuoden ajan. Valtakunnallinen Telaketju-yhteistyöverkoston työ eteni vuonna 2018 eri kumppanien vetäminä osahankkeina. Olimme mukana neljässä hankkeessa, joista kaksi saatiin päätökseen ja kahdessa uudessa päästiin liikkeelle.

Varsinais-Suomen Liitto myönsi LSJH:lle AIKO-rahoituksen vuoden mittaiseen osahankkeeseen, joka tukee kotimaisen poistotekstiilin jalostuslaitoksen ensimmäisen vaiheen toteutusta Varsinais-Suomeen sekä myöhempien vaiheiden suunnittelua. Hankkeessa laaditaan poistotekstiilijalosteiden markkinakartoitus sekä laitoksen liiketoimintasuunnitelma.  Yhteistyöhanke käynnistyi toukokuussa 2018. Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.

Toinen poistotekstiilien jalostuslaitoksen käynnistämiseen tähtäävä osahanke käynnistyi elokuussa. Sen mahdollisti työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) LSJH:lle myöntämä tuki. Hankkeen kokonaisbudjetti on investointien osalta 300 000 euroa ja kehittämistyön osalta toiset 300 000 euroa. TEM:n lisäksi rahoittajina ovat lähes kaikki Suomen kuntien jätelaitokset. Hankkeen tavoitteena on hankkia Suomeen laitekantaa, jolla poistotekstiili saadaan käsiteltyä ja myöhemmin jalostettua yritysten tarpeisiin kotimaahan sekä kansainvälisille markkinoille. Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä.

Tekesin vetämässä tutkimushankkeessa selvitettiin muun muassa tekstiilikierrätyksen riskejä ja mahdollisuuksia, eri materiaalijakeiden ympäristökuormitusta ja erilaisten tekniikoiden soveltuvuutta poistotekstiilimateriaaleille sekä mallinnettiin tekstiilikierrätyskokonaisuuden liiketaloudellisia mahdollisuuksia Suomessa. Hanke päättyi syyskuussa.

LSJH koordinoi kokonaisuutta, jossa etsittiin ratkaisuja poistotekstiilien keräyksen ja lajittelun haasteisiin. Hankkeessa tehtiin kolme kokeilua, joissa tuotettiin tietoa kuluttajille, selkiytettiin termejä ja lainsäädäntöä. Hankkeessa lisäksi testattiin syntypaikkalajittelun mahdollisuuksia, kokeiltiin keräysvälineitä ja -tapoja sekä kartoitettiin materiaalikiertoon sopivaa poistotekstiilien määrää ja laatua. Pilotoimme myös tekstiililajittelijoiden koulutusta Telakoulussa. Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Telaketju-tutkimushankkeiden loppuraportti löytyy täältä.

Topinpuiston kehittäminen jatkui

Turun Topinojan jätekeskuksen ympärille kehittyneessä Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa kohtaavat ympäristöalan osaaminen ja merkittävät materiaalivirrat. Seudun kiertotaloustoiminta kiinnosti myös kansainvälisesti: vuonna 2018 Topinpuiston kautta Vierailukeskus Kahmariin tutustuvissa ryhmissä oli mukana 18 eri kansallisuutta.

Topinpuisto on yhteistyöverkosto, josta alan toimijoiden on mahdollista löytää yhteistyökumppaneita, kehittää ideoita alan ammattilaisten kanssa tai löytää hyödyntäjiä uusille ratkaisuille ja materiaaleille.

Kehitämme Topinpuistoa yhdessä kiertotalousverkoston sekä 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen kanssa. Vuonna 2018 valmistui Topinpuiston yhteinen strategia 2018–2025: ”Käytännön kiertotalouden näyteikkuna ja kokeilualusta”. Strategiatyöhön osallistui 35 edustajaa 17 eri organisaatiosta, ja sitä veti LSJH:n ja TUAMK:n 6Aika-hanketyöntekijöiden apuna konsulttitoimisto Gaia Consulting.

Jo perinteeksi muodostuneita Topinpuisto-päiviä vietettiin huhtikuussa ja syyskuussa. Esittelimme päivien aikana verkoston jäsenille hankkeen tuloksia ja keskustelimme ajankohtaisista kiertotalousaiheista.

Lisätietoja

Topinpuisto

Suomen kuuden suurimman kaupungin kiertotalouskeskukset

Vierailukeskus Kahmari